Nội quy - Chính sách
Thống kê
Hôm nay : 4
Tháng 08 : 55
Năm 2022 : 5.152
Hội thi " Nuôi dưỡng giỏi" - Trường MN Phong Châu

Hội thi " Nuôi dưỡng giỏi" - Trường MN Phong Châu

Căn cứ KH số 18/KH-GDĐT ngày 19/9/2020 của PGD và ĐT về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với GDMN CV số 09/ PGD ĐT về việc thay đổi thời gian, địa điểm Hội thi "Nuôi dưỡng giỏi" cấp học Mầm non huyện Đông Hưng
HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021 - TRƯỜNG MN PHONG CHÂU

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021 - TRƯỜNG MN PHONG CHÂU

TRƯỜNG MẦM NON PHONG CHÂU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020- 2021Căn cứ theo kế hoạch năm học đối với cấp học Mầm nonCăn cứ Hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Phòng GD&ĐT Huyện Đông Hưng.Căn cứ công văn số 300/PGD ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2020 về thực hiện một số nhiệm vụ cuối học kỳ I năm ...
ĐÁNH GIÁ VỀ NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ ÁP DỤNG HIỆU QUẢ CỦA CÁC CÔ GIÁO ĐỐI VỚI BẢN THÂN MÌNH, VỚI ĐỒNG NGHIỆP VÀ VỚI VIỆC NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ MẦM NON.

ĐÁNH GIÁ VỀ NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ ÁP DỤNG HIỆU QUẢ CỦA CÁC CÔ GIÁO ĐỐI VỚI BẢN THÂN MÌNH, VỚI ĐỒNG NGHIỆP VÀ VỚI VIỆC NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ MẦM NON.

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ VỀ NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ ÁP DỤNG HIỆU QUẢ CỦA CÁC CÔ GIÁO ĐỐI VỚI BẢN THÂN MÌNH, VỚI ĐỒNG NGHIỆP VÀ VỚI VIỆC NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ MẦM NON.ĐƠN VỊ: TRƯỜNG MẦM NON PHONG CHÂUNĂM HỌC 2020 – 2021
Video Clips
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook