Nội quy - Chính sách
Thống kê
Hôm nay : 18
Tháng 10 : 344
Năm 2021 : 6.152
HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021 - TRƯỜNG MN PHONG CHÂU

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021 - TRƯỜNG MN PHONG CHÂU

TRƯỜNG MẦM NON PHONG CHÂU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020- 2021Căn cứ theo kế hoạch năm học đối với cấp học Mầm nonCăn cứ Hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Phòng GD&ĐT Huyện Đông Hưng.Căn cứ công văn số 300/PGD ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2020 về thực hiện một số nhiệm vụ cuối học kỳ I năm ...
ĐÁNH GIÁ VỀ NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ ÁP DỤNG HIỆU QUẢ CỦA CÁC CÔ GIÁO ĐỐI VỚI BẢN THÂN MÌNH, VỚI ĐỒNG NGHIỆP VÀ VỚI VIỆC NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ MẦM NON.

ĐÁNH GIÁ VỀ NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ ÁP DỤNG HIỆU QUẢ CỦA CÁC CÔ GIÁO ĐỐI VỚI BẢN THÂN MÌNH, VỚI ĐỒNG NGHIỆP VÀ VỚI VIỆC NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ MẦM NON.

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ VỀ NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ ÁP DỤNG HIỆU QUẢ CỦA CÁC CÔ GIÁO ĐỐI VỚI BẢN THÂN MÌNH, VỚI ĐỒNG NGHIỆP VÀ VỚI VIỆC NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ MẦM NON.ĐƠN VỊ: TRƯỜNG MẦM NON PHONG CHÂUNĂM HỌC 2020 – 2021